Panvel Municipal Corporation
ENGLISH मराठी
 • जर बिल दिल्यापासुन विहीत मुदतीच्या कालावधीत कराचा भरणा केला नाही तर महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम चे प्रकरण ८ कराधान नियम ४१ अन्वये प्रतीमाह २% प्रमाणे शास्ती आकारण्यात येईल. || मालमत्ता कर भरणा करण्याबाबत कोणतीही तक्रार असल्यास अथवा अधिक माहीती करिता सोमवार ते शुक्रवार सकाळी १० ते संध्याकाळी ६ पर्यंत (१८००-५३२०-३४० ) या टोल फ्री नंबर क्रमांकावर संपर्क साधावा.(शासकिय सुट्ट्या वगळता) तसेच panvelcorp.helpdesk@gmail.com या इमेल आय.डी. वर मेल करा
 • NEWS & EVENTS
  SCHEMES & DISCOUNT
  • 1)
  • 2)
  • 3)
  • 4)
  • 5)